دختر گلم آمـیـتـیـسدختر گلم آمـیـتـیـس، تا این لحظه: 10 سال و 5 ماه و 28 روز سن داره
پسر عزیزم علـیپسر عزیزم علـی، تا این لحظه: 6 سال و 2 ماه و 10 روز سن داره

❤❤ آمـیـتـیـس ❤❤

نظرات (0)